Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villalain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla

Statistics Editor
Resul Arısoy

İlk trimester uterin arter Dopplerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Emre Erdoğdu, Resul Arısoy, Pınar Kumru, Cem Ardıç, Semih Tuğrul, Murat Muhcu

Article info

İlk trimester uterin arter Dopplerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri. Perinatal Journal 2013;21(Suppl):34 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Emre Erdoğdu,
Resul Arısoy,
Pınar Kumru,
Cem Ardıç,
Semih Tuğrul,
Murat Muhcu

  1. Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR
Correspondence

Emre Erdoğdu, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, İstanbul TR,

Publication History

Manuscript Received: September 09, 2013

Manuscript Accepted: September 09, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç
Bu çalışmada ilk trimesterde uterin arter pulsatilite indeks ölçümünün preeklampsi gelişimi ile olası ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem
412 nullipar tekil gebenin 11+0 ile 13+6 gebelik haftasında uterin arter pulsatilite indeks ölçümleri kaydedildi. Preeklampsi ve erken başlangıçlı preeklampsi öngörüleri için eşik uterin arter pulsatilite indeks değerleri için saptama oranları hesaplandı.
Bulgular
Olguların %9.4’ünde preeklampsi ve %3.1’inde erken başlangıçlı preeklampsi tespit edilmiştir. Preeklampsi gelişen grupta ortalama uterin arter pulsatilite indeksi 2.5±0.9 iken preeklampsi gelişmeyen grupta ortalama olarak 1.7±0.5 tespit edilmiştir (p<0.001). Uterin arter pulsatilite indeks değerinin preeklampsi ve erken başlangıçlı preeklampsi ile ilişkisini işlem karakteristik (ROC) eğrisi ile değerlendirdiğimizde; ROC eğrisi altında kalan alan sırasıyla 0.79 ve 0.83’tür. Erken başlangıçlı preeklampsiyi öngörmede uterin arter pulsatilite indeksi >2.55 ve >2.71 eşik değerleri için duyarlılıklar sırasıyla %63.6 ve %45.5’tir.
Sonuç
11-14 hafta uterin arter Doppleri ile erken başlangıçlı preeklampsi olguları büyük oranda tespit edilebilmektedir.
Keywords

Preeklampsi, uterin arter Doppler, preeklampsi öngörüsü.