Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villalain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla

Statistics Editor
Resul Arısoy

Gebeliğin 11-14. haftalarında intrakranial transluensi genişliğinin normogramı

Mehmet Aytaç Yüksel, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, Murat Yayla, Cihat Şen

Article info

Gebeliğin 11-14. haftalarında intrakranial transluensi genişliğinin normogramı. Perinatal Journal 2013;21(Suppl):34-35 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Mehmet Aytaç Yüksel1,
Resul Arısoy2,
Emre Erdoğdu2,
Murat Yayla3,
Cihat Şen1

  1. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KHD Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul TR
  2. S.B. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi KHD Perinatoloji, İstanbul TR
  3. İnternational Hospital, Perinatoloji, İstanbul TR
Correspondence

Mehmet Aytaç Yüksel, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KHD Ana Bilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, İstanbul TR,

Publication History

Manuscript Received: September 09, 2013

Manuscript Accepted: September 09, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç
Türk populasyonunda, intrakranial transluensinin referans aralığının belirlenmesi.
Yöntem
Bu prospektif çalışmada 11-14. gebelik haftalarında 596 fetusda yapıldı. Fetal değerlendirme transabdominal ultrasonografi ile ölçüldü. Fetusların intrakranial transluensi anterior-posterior çapının, gebelik haftasına göre dağılımı çıkarıldı ve 11-14. gebelik haftaları arasında persantil değerleri hesaplandı. İntrakranial transluensinin anterior posterior çapı ile diğer biyometrik parametreler arasında regresyon analizi yapıldı.
Bulgular
11-14. gebelik haftaları arasında ortalama intrakranial transluensinin anterior posterior çapı 1.8±0.4’tür ve 11-14. gebelik haftaları arasında lineer olarak arttığı saptanmıştır. Lineer regresyon denkleminde ICT ile CRL arasındaki regresyon denklemi: ICT=CRLx0.0184+0.575 (R=0.385; p<0.001), ICT ile BPD arasındaki regresyon denklemi: ICT=BPDx0.0532+0.632 (R=0.346; p<0.001), ICT ile GG arasındaki regresyon denklemi: ICT=GGx0.024-0.339 (R=0.25; p<0.001) arasında anlamlı korelasyon saptandı.
Sonuç
İntrakranial transluensi anterior posterior çapı, CRL, BPD ve gebelik haftası ile lineer olarak arttmaktadır
Keywords

Spina bifida, ilk trimester, intrakranial transluensi.